O firmě

Společnost EKOEFEKT a. s. již 20 let vyvíjí a vyrábí teplovodní automatické ekologické kotle na spalování hnědého uhlí a biomasy o různých výkonech pro rodinné domy, penziony, průmyslové objekty, pro centrální výtopny i pro mobilní záložní zdroje.

 

EKOEFEKT a. s. vznikla v roce 1992 v Litvínově a od počátku se zaměřila na ekologické spalování hnědého uhlí. V prvních letech to byl vývoj a výroba fluidních uhelných kotlů. Postupem času nastala doba výměny malých a středních klasických kotlů na uhlí za kotle automatické, splňující zákonem dané emisní limity. Firma se začala orientovat na vývoj nových automatických kotlů s otočným roštem 24 – 600 kW, spalující hnědé uhlí ekologicky, čistě a s komfortní obsluhou. Během několika let se tyto kotle na trhu prosadily jako nejkvalitnější automatické kotle na hnědé uhlí. Zvyšující se ceny paliv, zejména plynu a elektřiny, akcelerovaly instalace nových uhelných kotlů i kotlů na biomasu a tím i další vývoj automatických kotlů. V roce 2008 byla výroba modernizována a přesunuta do nových prostor v Třebívlicích u Lovosic u D8. 28.3.2017 společnost EKOEFEKT a.s. prodána společnosti PROFITALL Kolín, sídlo přemístěno na adresu K Dílnám 861, 280 02 Kolín IV.


Používáním nových efektivních technologií spalování tuhých paliv dochází k výrazně nižšímu zatížení životního prostředí. Produkce emisí škodlivin je u automatických kotlů nové generace několikanásobně nižší v porovnání s klasickými odhořívacími kotli.
Vyráběné kotle jsou atestovány dle evropské normy ČSN EN 303-5. Dle této normy jsou kotle zatříděny do 4. a 5. třídy, což je zárukou velmi kvalitního spalovacího procesu s vysokou účinností.
Go to top