Dotace a financování

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 2.1

Ministerstvo Životního prostředí vyhlásilo dotace na výměnu kotlů na pevná paliva v rodiných domech, které budou poskytovány prostřednictvím projektů jednotlivých krajů.

PODMÍNKY:

určeno pro majitele rodinných domů a bytových domů (max. do 3 bytových jednotek)
nutno vlastnit kotel s ručním přikládáním
vyhotovení energetického průkazu náročnosti budovy, třída C (PENB)
v případě nesplnění minimálně třídy C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická opatření (izolace oken, zateplení stropu, sklepa nebo půdy)

  

PODPOROVANÉ KOTLE:

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč
80 % - platí pro kotle na biomasu
75 % - platí pro kotle na uhlí a biomasu
70% - platí pro kotle na uhlí 
dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduší)

Ohledně aktuálně vyhlášených dotací kontaktujte obchodní oddělení.
Telefonní číslo: 416 596 030 nebo pomocí kontaktního formuláře.

Kotle musí splňovat směrnici ekodesignu.

 

   
Go to top